Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “The Inventors” workshops en vakantiekampen

Wij zijn erg blij u en uw kind(eren) binnenkort te mogen ontvangen. Voordat de workshopdag bij The Inventors aangebroken is, willen wij u met deze voorwaarden informeren over een aantal belangrijke zaken.

Materialen
Alle materialen worden geleverd/aangeschaft door The Inventors, indien anders aangegeven of afgesproken.

Op tijd komen
Op tijd komen is de verantwoordelijkheid van uzelf. The Inventors kan niet garanderen dat een bezoek wordt verlengd omdat de deelnemer te laat aankwam.

Doorgang activiteit
Cursussen, workshops & vakantiekampen vinden doorgang bij minimaal 7 aanmeldingen. The Inventors behoudt zich het recht bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of workshop af te lasten. In dit geval zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Bij uitstel of afzegging wordt u uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande aanvang hiervan in kennis gesteld.

Bedenktijd
Na inschrijving is voor de vakantiekampen een bedenktijd van 7 werkdagen van toepassing.
Voor losse workshops is een bedenktijd van 1 werkdag van toepassing.

Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van deelname blijft het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Afspraken zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Bij overtreding zal schade die daardoor door The Inventors wordt geleden worden verhaald op de deelnemer.

Lesmateriaal
Het ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die binnen het kader van de educatie doeleinden van The Inventors.

Maximaal aantal leerlingen
Het maximaal aantal leerlingen voor een workshop en/of vakantiekamp van The Inventors is 12 leerlingen. Bij de workshop wordt 1 begeleider op 12 leerlingen vanuit The Inventors ingezet voor de begeleiding van de deelnemers.

Lunch vakantiekampen
De deelnemer krijgen een lunch plus twee snacks en/of stukken fruit aangeboden. Wanneer u via email aangeeft zelf de lunch te willen verzorgen meld u dit per email waarna er 30,- retour wordt gestort op uw rekening. Voor losse workshops wordt geen lunch aangeboden.

Annuleren van een vakantiekamp
U kunt een vakantiekamp annuleren tot uiterlijk 7 dagen na uw gemaakte boeking, daarna brengen wij u € 100,- in rekening voor onze administratiekosten en de gemaakte kosten voor het bestellen van de lesmaterialen. Uw annulering is geaccepteerd wanneer deze bevestigd is door The Inventors. Annuleert u niet, dan worden de volledige betaalde bedragen niet geretourneerd.

Annuleren van een jaarprogramma
U kunt een jaarprogramma annuleren tot uiterlijk 2 weken na uw inschrijving via een email aan: [email protected], daarna brengen wij 50% in rekening van het verschuldigde bedrag. Aanvragen die buiten ons om via een intermediair zijn gedaan en waarvan de factuur reeds is voldaan door het jeugdfonds of uzelf kunnen niet worden teruggevorderd tenzij daar binnen twee weken na betaling factuur over wordt gecommuniceerd via een email aan: [email protected]. Wanneer u een subsidie ontvangt via het jeugdfonds zullen wij indien u niet komt opdagen hierover een bericht sturen naar de intermediair, coördinator en naar het jeugdfonds.

Annuleren van een losse workshop
U kunt een workshop annuleren tot uiterlijk 1 dag na uw gemaakte boeking, daarna brengen wij 50% in rekening
van het betaalde bedrag. In overleg kunt u uw ticket(s) voor een andere workshop inruilen met dezelfde waarde.
Wanneer u op de dag van de activiteit zelf afmeld dan wordt er 50% van het betaalde bedrag in rekening gebracht.

Betaling
De betaling verloopt via het online betalingssysteem van The Inventors.

BTW
De betaalde B.T.W. bedraagt 21%.

Aansprakelijkheid
The Inventors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële en/of immateriële schade die zou kunnen ontstaan gedurende de workshop of cursus. Tijdens workshops kan er gewerkt worden met lijm, verf en/of gereedschap. The Inventors verzoekt u hier rekening mee te houden door de kinderen/jongeren vooral oude kleding en schoenen of sokken aan te laten trekken.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u nog opmerkingen/vragen hebben dan kunt u mailen met: Angelo Faassen / [email protected]

Wij hopen op een leerzame, prettige ervaring tijdens onze activiteiten.
The Inventors Team