Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Inventors workshops en vakantiekampen

Wij zijn erg blij u en uw kind(eren) binnenkort te mogen ontvangen. Voordat de workshopdag bij The Inventors aangebroken is, willen wij u met deze voorwaarden informeren over een aantal belangrijke zaken.

Materialen
Alle materialen worden geleverd/aangeschaft door The Inventors, indien anders aangegeven of afgesproken.

Op tijd komen
Op tijd komen is de verantwoordelijkheid van uwzelf. The Inventors kan niet garanderen dat een bezoek wordt verlengd omdat de deelnemer te laat aankwam.

Doorgang workshops
Cursussen, workshops & vakantiekampen vinden doorgang bij minimaal 7 aanmeldingen. The Inventors behoudt zich het recht bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of workshop af te lasten. In dit geval zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Bij uitstel of afzegging wordt u uiterlijk vijf werkdagen vóór de geplande aanvang hiervan in kennis gesteld.

Bedenktijd
Na inschrijving is een bedenktijd van 14 werkdagen van toepassing.

Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van deelname blijft het gehele inschrijvingsgeld verschuldigd, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Afspraken zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk zijn vastgelegd. Bij overtreding zal schade die daardoor door The Inventors wordt geleden worden verhaald op de deelnemer.

Lesmateriaal
Het ter beschikking gestelde lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die binnen het kader van de educatie doeleinden van The Inventors.

Maximaal aantal leerlingen
Het maximaal aantal leerlingen voor een workshop en/of vakantiekamp van The Inventors is 12 leerlingen. Bij de workshop wordt 1 begeleider op 12 leerlingen vanuit The Inventors ingezet voor de begeleiding van de deelnemers.

Lunch vakantiekampen
De deelnemer krijgen een lunch plus twee snacks en/of stukken fruit aangeboden. Wanneer u via email aangeeft zelf de lunch te willen verzorgen meld u dit per email waarna er 30,- retour wordt gestort op uw rekening. Voor losse workshops wordt geen lunch aangeboden.

Annuleren van een vakantiekamp
U kunt een vakantiekamp annuleren tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang, daarna betaalt u € 50,00 administratiekosten voor de door ons gemaakte kosten voor het bestellen van de lesmaterialen. Uw annulering is geaccepteerd wanneer deze bevestigd is door The Inventors. Annuleert u niet, dan worden de volledige betaalde bedragen niet geretourneerd. Voor losse workshops betaald u 50% van het betaalde bedrag. In overleg kunt u uw ticket voor een andere workshop of kamp inruilen met dezelfde waarde.

Betaling
De betalen verloopt via het online betalingsysteem van The Inventors.

BTW
De betaalde B.T.W. bedraagt 21%.

Aansprakelijkheid
The Inventors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële en/of immateriële schade die zou kunnen ontstaan gedurende de workshop of cursus. Tijdens workshops kan er gewerkt worden met lijm, verf en/of gereedschap. The Inventors verzoekt u hier rekening mee te houden door de kinderen/jongeren vooral oude kleding en schoenen of sokken aan te laten trekken.

Vragen of opmerkingen?
Mocht u nog opmerkingen/vragen hebben dan kunt u mailen met: Angelo Faassen / hello@nl.theinventors.io

Wij hopen op een leerzame, prettige workshopdag.